ILIAS Logo
KaBiNetEdu
» Belépés
Regisztrált felhasználók: 100594Elfelejtett jelszó?

A Személy- és vagyonőr Képzési-és Vizsgaportál elektronikus rendszer felhasználási feltételei

Üdvözöljük a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (továbbiakban: SzVMSzK) által működtetett Személy- és vagyonőr Képzési- és Vizsgaportál elektronikus rendszerében. Az elektronikus rendszer célja, hogy az SzVMSzK a regisztrált Felhasználók számára hozzáférést biztosítson az SzVMSzK képzési programjainak tananyagaihoz, közösségi fórumfelületeihez, közérdekű képzési információihoz, illetve on-line jelentkezési lehetőséget biztosítson az SzVMSzK által meghirdetett képzési programra.

A Személy- és vagyonőr Képzési- és Vizsgaportál rendszert az SzVMSzK megbízásából a Kabinet Kft.(székhely: 1132 Budapest, Kádár u. 13., felelős vezető: Dr. Pongor Sándor ügyvezető) üzemelteti, az elektronikus információs rendszer tulajdonosa a Kabinet Kft.

A Személy- és vagyonőr Képzési-és Vizsgaportál elektronikus rendszer használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:

Jelen felhasználási feltételek jelentik az Ön és a Személy- és vagyonőr Képzési- és Vizsgaportál elektronikus rendszert üzemeltető Kabinet Kft. között létrejött felhasználói szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a regisztrációhoz kötött szolgáltatások ("Szolgáltatás") használatára vonatkozóan.

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen felhasználási feltételeket, amely a Személy- és vagyonőr Képzési– és Vizsgaportál elektronikus rendszerének használatát szabályozza. Amennyiben igénybe kívánja venni a szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania a felhasználási feltételeket.

A Kabinet Kft. fenntartja a jogot, hogy időről időre módosíthatja, kiegészítheti, illetve megváltoztathatja a felhasználási feltételeket. Az Ön kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

A regisztrált Felhasználó jogosult használni a szerveren elhelyezett elektronikus anyagokat, illetve - amennyiben a Kabinet Kft.-től erre jogosultságot kap - letölteni és kinyomtatni azokat. A letöltött tananyagok kereskedelmi forgalomba semmilyen formában nem hozhatók.

A Személy- és vagyonőr Képzési– és Vizsgaportál elektronikus rendszeren keresztül megismerhető anyagok (vizsgakérdések, szövegek, software-ek, képek, videók, grafikák, hang és egyéb más anyagok) a szellemi alkotáshoz fűződő jogok védelmére vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályok alapján szerzői jogvédelem alá tartozó termékeknek tekinthetők.

A Személy– és vagyonőr Képzési- és Vizsgaportál elektronikus rendszer használata ingyenes a rendszerben regisztrált Felhasználóknak.

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. A szerződéskötés az alábbi lépésekből áll:

  • Regisztráció - a regisztráció során a rendszer által bekért és a valóságnak megfelelő adatok megadása.
  • A felhasználási feltételek elfogadása a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésével egybekötve.

A Kabinet Kft., amennyiben a Felhasználó, illetve a Kabinet Kft. érdeke megkívánja, bármikor jogosult a megállapodás módosítására. A módosítás azonnal hatályossá válik, amint on-line közzétételre került.

Ha a Felhasználó megszegi a megállapodás szabályait, a Kabinet Kft. fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy kitiltsa őt a rendszerből.

A Felhasználó csak akkor tud belépni a rendszerbe, ha elfogadta a felhasználói megállapodást.

Regisztráció

A Személy– és vagyonőr Képzési– és Vizsgaportál elektronikus rendszert az itt regisztrált, a képzési programokban résztvevő, vagy ahhoz jogszerűen csatlakozni szándékozó ("Felhasználó") személyek használhatják. A regisztrált tagság feltétele, hogy a regisztrációt a Kabinet Kft. elfogadja. Az új Felhasználó regisztrációja és jogosultságainak kiosztása nem automatikus, azt a Kabinet Kft. kijelölt szervezeti egységében ezzel a feladattal megbízott munkatársa végezheti, a képzési szerepek és jogosultságok ismeretében. A regisztráció igénylése során meg kell adni a felhasználói adatokat, a személyes adatokat, a lakcímet és az elérhetőségi lehetőségeket.  

Felhasználói adatok:

Felhasználónév*:

Jelszó*:

Jelszó megerősítése*

Személyes adatok

Név előtag:

Családnév*:

Utónév*:

Név utótag:

Születési név*:

Anyja neve*:

Születési hely*:

Születési idő*:

Kamarai tagság:

Kamarai azonosító:

Munkahely:

Megye:

Legmagasabb iskolai végzettség*:

Lakcím

Ország:

Megye:

Irányítószám*:

Helység*:

Közterület neve (Pl. Dózsa György)*:

Közterület jellege (út, utca stb.)*:

Házszám*:

Épület:

Emelet:

Ajtó:

Számlázási cím

Számlázási név:

Számlázási cím:

Elérhetőség

E-mail cím*:

Telefonszám:

(a *-gal jelölt rész kötelezően kitöltendő)

A Személy– és vagyonőr Képzési- és Vizsgaportál elektronikus rendszerben csak a felsorolt adatok kerülnek rögzítésre. Ezek hiánya esetén a regisztráció nem kerül végrehajtásra. A regisztráció során a felhasználói nevet a Felhasználó határozza meg, de belépéskor a felhasználónév mellett a teljes saját név is látszik.

A Felhasználót kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosító és jelszó használatáért, ideértve a felhasználói név és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. A felhasználói nevet és jelszót saját érdekében köteles titokban tartani. A jelszó felelőtlen kezeléséből adódó károkért a Kabinet Kft. -ét felelősség nem terheli.

A Kabinet Kft. felelősséget vállal arra, hogy a Felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat, amelyeket a Felhasználó nem minősített nyilvános adatnak, jogosulatlan harmadik személy részére nem ad át. A Kabinet Kft. által kezelt személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtásában közreműködő munkatársak ismerhetik meg. A munkáltató ügyintézője láthatja a saját embereinek a képzés adminisztrációjához szükséges adatokat. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

Amennyiben a Felhasználó hozzáférési jogosultságát meg kívánja szüntetni, azt a Kabinet Kft. munkatársain keresztül teheti meg. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvényben szabályozott esetekben. Az adatkezelés célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő biztosítása.

A Kabinet Kft. fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy a Kabinet Kft. és más Regisztrált Felhasználók bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.

A Regisztrált felhasználó adatai

A Regisztrált felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok ("Regisztrációs adatok") a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlap (ok) on és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a szolgáltatás igénybe vétele során kéri a program. A Regisztrált felhasználó továbbá vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatait, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. A Regisztrált felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy a Kabinet Kft. a szolgáltatás nyújtásának érdekében tárolja és felhasználja a Regisztrált felhasználó által megadott regisztrációs adatokat, az eredményes vizsga után a Regisztrált felhasználó nevét és a tanúsítványa számát közzéteszi az SZVMSZK internetes honlapján (www.szakmaikamara.hu) a rendőrség és az alkalmazó, szerződő vagyonvédelmi vállalkozások informálása végett. A Regisztrált felhasználó továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Személy- és vagyonőr Képzési- és Vizsgaportál elektronikus rendszerében rögzített pénzügyi adatai nyomán elektronikus számlát fogad be a regisztrációban megadott e-mail címére a befizetést követő 15 napon belül.

Felhasználói megjegyzések, visszajelzések és javaslatok

Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely a Kabinet Kft. részére került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a Személy– és vagyonőr Képzési- és Vizsgaportál elektronikus rendszer használatával kapcsolatban (együttesen: "észrevételek"), az észrevétel eljuttatása révén a Kabinet Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Bármilyen észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes vagyoni típusú szerzői jogra és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a Kabinet Kft. -re ruháznak át. Így a Kabinet Kft. minden ilyen - az észrevételekkel kapcsolatos - jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben. A Kabinet Kft. - a forrás megjelölésével - korlátozás nélkül jogosult az Ön által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy Ön részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

A felelősség kizárása

A Személy– és vagyonőr Képzési– és Vizsgaportál elektronikus rendszer használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi - a Kabinet Kft. nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért a Személy– és vagyonőr Képzési– és Vizsgaportál elektronikus rendszer használatával kapcsolatban. A Kabinet Kft. kizár minden felelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be. A Kabinet Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes legyen, de ez teljes mértékben nem garantálható. A Személy– és vagyonőr Képzési– és Vizsgaportál elektronikus rendszer, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Személy– és vagyonőr Képzési– és Vizsgaportál elektronikus rendszer használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Kabinet Kft. kifejezetten kizárja.

A szolgáltatás karbantartása

A Kabinet Kft. jogosult a Személy– és vagyonőr Képzési– és Vizsgaportál elektronikus rendszer karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben a Kabinet Kft. előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Kabinet Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye.

Adatvédelem

Jelen felhasználási feltételek elfogadásával Ön önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Kabinet Kft. kezelje és továbbítsa a jelen szerződés mellékletét képező adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint, és hogy az adatközlésben megadott e-mail címére az SZVMSZK elektronikus úton információkat küldjön. Az adatvédelemre vonatkozó teljes nyilatkozathoz kattintson ide.